กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวานวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยการนำของ

คุณศตวรรษ เเก้วละมุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และรองประธานเครือข่าย คุณธนวรรณ พันธ์ช้อย คุณพิมลพรรณ ศิริเเสง และคุณสุนทร ฟันเฟื่อง ร่วมกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ทำกิจกรรมเทอดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ เช่น ตัดหญ้าในสนาม ตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะพลาสติก ล้างห้องน้ำ โดยการแบ่งหน้าที่และบริเวณที่รับผิดชอบตามความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรม

นอกจากจะทำความดีด้วยหัวใจแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังและความสามัคคีระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองและบุคคลากรของโรงเรียนว่าเรามีใจเป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าไปในทุกๆด้านด้วยกัน

#ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เลี้ยงอาหารน้ำขนมและผลไม้ให้กับผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรมนะคะ

Leave a Reply