ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เช้าวันนี้โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายประทม พุทสอน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำกล่าวถวายพระพรเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันที่ 28 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Leave a Reply

Close Menu