พิธีบวงสรวง “เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี”

พิธีบวงสรวง “เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี”

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จัดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเป็นประจำทุกปี และในวันเดียวกันนี้ พวกเราชาวขาว-แดง จะมีพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลัยพร้อมเครื่องสักการะรูปหล่อจำลอง “ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี” เป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกัน เพราะพวกเราคือ “ลูกท่านเจ้าพระยาฯ”

พวกเราลูกท่านเจ้าพระยาขอขอบพระคุณมายัง
#ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 #ประธานพิธีฝ่ายราชการ
#นายอาคม พันธุ์เฉลิมชัย นายกเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ #ประธานพิธีฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น
#ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
#คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
#นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
#คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนนาพร้าว
#ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอศรีราชา
#ผู้ปกครองนักเรียนและผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
#โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในจังหวัดชลบุรี
#โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

เพราะทุกความร่วมมือ จึงทำให้ยอดเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ) สูงถึง 655,489.25 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ^o^ เงินทุกบาททุกสตางค์ทางโรงเรียนจะนำไปต่อเติมพื้นที่ใต้อาคาร 318 ล./55ก ซึ่งจะจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้อเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความสะดวกสบายและมีความสุขเมื่อก้าวเข้ามาในรั้วขาว-แดง

###ขออนุโมทนาบุญ 🙏🏻 ให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงพบเจอแต่กัลยาณมิตรเดินทางไปที่ใดก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับคิดทำการสิ่งใดที่ดีงามก็ขอให้ประสบความสำเร็จสาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Reply

Close Menu