สอบธรรมศึกษา

สอบธรรมศึกษา

ท่านผู้อำนวยการ ประทม พุทสอน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี 2561

#สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม มีนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 290 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 32 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 31 คน

#และสำหรับคุณครู มีคุณครูที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูกัญญา ไชยทอง คุณครูณฤดี คงพิมลสิน และคุณครูภูเบศวร์ ปลูกพันธ์ และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 3 ท่านเช่นเดียวกัน ได้แก่ คุณครูจุฑามาศ ทรัพย์วิริยา คุณครูปัทมพร เจริญเตีย และคุณครูธมลวรรณ พัฒน์ธนสุวรรณ

#ขอขอบคุณทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่จัดให้มีการสอบนักธรรมเป็นประจำทุกปี 
#และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านทุกท่านด้วยนะคะ ปีหน้าหลายคนบอกว่าจะคว้าเอกมาให้ได้ เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคน 

Leave a Reply

Close Menu