อบรมโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

อบรมโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้และมีความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างไรให้มีความปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและผู้ที่ใช้ถนนร่วมกัน ณ ห้องประชุมศรีสุรศักดิ์

#ในการนี้ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าวฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกท่านเจ้าพระยาจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป

#ขอขอบพระคุณหน่วยงานรักษาความสงบ (เทศกิจ) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

Leave a Reply

Close Menu