แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

“วันเข้าพรรษา” ตรงกับ (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) ถึง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน และในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษานั้น เราจะมีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่วัดและพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งผ้าอาบน้ำฝนเรานิยมถวายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เท่านั้น

ประเพณีการปฏิบัติและการทำบุญในวันเข้าพรรษามีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และในปีถัดมายังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราระหว่างฤดูเข้าพรรษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทยเรา

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมขอสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้แก่ลูกขาว-แดง ผ่านกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี

#สำหรับปีนี้โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกำหนดถวายเทียนพรรษาไปยัง วัดนาพร้าว วัดนาพร้าว (เก่า) วัดหนองยายบู่ และวัดรังสีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) อีกทั้งยังนำนักเรียนทำกิจกรรมจิตสาธารณะให้แก่ทางวัด เช่น ล้างห้องน้ำ

#มาอนุโมทนาบุญร่วมกับพวกเรากันนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Reply

Close Menu