๒๘ กรกฎา วันมหามงคลของปวงชนชาวไทย

๒๘ กรกฎา วันมหามงคลของปวงชนชาวไทย

#เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒”

เช้าวันนี้ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมภริยา ได้เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดรังษีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

#ในการนี้คณะครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้ร่วมกับทางชุมชนเข้าร่วมพิธีมหามงคล ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง “บ้าน วัด โรงเรียน” และได้เกิดคำที่มีความหมายขึ้นอีกหนึ่งคำ คือคำว่า “บวร”

Leave a Reply