วันแม่แห่งชาติ 62

วันแม่แห่งชาติ 62

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีคุณครูชัยโรจน์ วิสุทธิ์อัมพร ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เป็นประธานในการเปิดงาน และให้โอวาทกับนักเรียนสำหรับกิจกรรมวันแม่ในปีนี้

ในงานจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการ์ดอวยพรสำหรับแม่ระดับชั้นละ 1 ทุน โดยแบ่งออกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนที่ชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,500 บาท และมอบเกียรติบัตรสำหรับตัวแทนแม่ของแต่ละห้องเรียน

โดยมีรายชื่อผู้ที่ชนะเลิศการประกวดการ์ดอวยพรวันแม่ ดังต่อไปนี้คือ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.อาริยา ดาวดายรัมย์ นักเรียนชั้นม.1/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.อรภา เมินสูงเนิน นักเรียนชั้นม.2/4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.นิศากร คำพิบูลย์ นักเรียนชั้นม.3/1
#ปลาย ได้แก่ น.ส.ศศิตา แก้วนิล นักเรียนชั้นม.5/3

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณประธานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมทุกท่าน ที่สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

วงประสานเสียง & วงโยธวาฑิตของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมทำเอาคุณแม่หลายๆท่านน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว

Leave a Reply