เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการประทม พุทสอน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอมทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการประทม พุทสอน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอมทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการประทม พุทสอน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอมทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ให้กับ

1. ด.ช.ณัฎฐพร พินพรรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
2. นายสุธี สว่างทิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
3. นายจิณณวัตร ยอดตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
4. นายเฐษฎา หล้ายิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ท่านเป็นผอ.นักพัฒนา 3 ปีในรั้วขาวแดง ท่านสร้างอะไรมากมายให้กับพวกเราชาวสุรศักดิ์ (ลูกท่านเจ้าพระยา) ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

Leave a Reply

Close Menu