ขอแสดงความยินดีกับ นายอวิรุทธิ์ แผ่นศิลา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายอวิรุทธิ์ แผ่นศิลา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ

นายอวิรุทธิ์ แผ่นศิลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้

Leave a Reply

Close Menu