เกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

เกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 🌐 ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.ชลบุรี) นำวิทยากรมาอบรมเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการป้องกันการล่วงละเมิด โดยการใช้ #นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กในโรงเรียนจังหวัดชลบุรี มาขยายผลให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองในการไม่ให้ถูกล่วงละเมิด เด็กๆ สนุกสนานกับการร่วมทำ workshop เป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Close Menu