คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดการประดิษฐ์กระทง

คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดการประดิษฐ์กระทง

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดการประดิษฐ์กระทง ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดการปะดิษฐ์กระทง ที่ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดขึ้น

Leave a Reply