งานกฐินพระราชทาน ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พลตำรวจโทสัญชัย สุนทรบุระ และ ดร.ฉวีวรรณ คำภา เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้รับเกียรติให้เป็นวงพิธีการ

Leave a Reply