ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทางด้านทักษะและวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทางด้านทักษะและวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทางด้านทักษะและวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

Leave a Reply