พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเข้าประจำกอง และประดับเครื่องหมายอินทรธนู ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๒

ขอให้กิจการลูกเสือของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

Leave a Reply