สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เป็นศูนย์สอบธรรมสนามหลวง ซึ่งกำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มาเลี้ยงอาหารให้กับนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาด้วยนะคะ สาธุค่ะ

Leave a Reply