ค่ายภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563

ค่ายภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ค่ายภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563”

วัตถุประสงค์ในการจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษ และ Miss Akari Fukushima ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และ Miss Nonoka Satori คุณครูชาวญี่ปุ่นของเราเข้าร่วม Japanese Camp 2563 ในครั้งนี้ด้วย