การประชุมสามัญประจำปี สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี

การประชุมสามัญประจำปี สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี ในการประชุมสามัญประจำปี สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมศรีสุรศักดิ์

Leave a Reply

Close Menu