พระเดชพระคุณ พระครูมธุรสธรรมภาณ (หลวงพ่อน้ำหอม) เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) แจกกระเป๋าสะพายให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ใบ เนื่องในวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓

พระเดชพระคุณ พระครูมธุรสธรรมภาณ (หลวงพ่อน้ำหอม) เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) แจกกระเป๋าสะพายให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ใบ เนื่องในวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓

พระเดชพระคุณ #พระครูมธุรสธรรมภาณ (หลวงพ่อน้ำหอม) เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) แจกกระเป๋าสะพายให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ใบ เนื่องในวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓

Leave a Reply