ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ไวรัสอู่ฮั่น และเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักเรียนและบุคคลากรครูทุกคน

จึงมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับครูและนักเรียนก่อนการเดินทางไปทัศนศึกษา พร้อมทั้งให้มีเจลสำหรับล้างมือประจำรถที่ใช้สำหรับเดินทางทุกคัน

Leave a Reply