สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์เจตนารมณ์สภานักเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ

สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องมาจากการนำเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ ได้แก่
1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) และ
4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

Leave a Reply

Close Menu