เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2563

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ของการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน คือ
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักหน้าที่ในการรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารงานสภานักเรียน

หลังจากนับคะแนนและทราบผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ประธานสภานักเรียนคนเก่า นายจิณณวัตร ยอดตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบพวงมาลัยคล้องคอให้กับประธานสภานักเรียนคนใหม่

ประธานสภานักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมคือ นายสัณฑวิทย์ จิตรมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด

Leave a Reply

Close Menu