ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนใหม่ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนใหม่ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

          เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่​กรมการปกครอง​อำเภอศรีราชา​ ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนใหม่ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนรับย้าย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

Leave a Reply