ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของทางโรงเรียนสำหรับการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของทางโรงเรียนสำหรับการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙

          เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และคณะครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ และคณะ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของทางโรงเรียนสำหรับการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙

Leave a Reply