ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน ๕๐๐ ชิ้นจากกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาเพื่อสู้ภัยโควิด ๑๙

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน ๕๐๐ ชิ้นจากกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาเพื่อสู้ภัยโควิด ๑๙

         เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน ๕๐๐ ชิ้นจากกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาเพื่อสู้ภัยโควิด ๑๙

Leave a Reply