ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และคณะครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ให้การต้อนรับผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมฟังนโยบายของทางโรงเรียนและมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด ๑๙ ในช่วงเปิดเรียน

Leave a Reply