โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมได้รับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมได้รับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

          เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมได้รับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อแจกให้กับลูกขาว-แดงทุกคน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการสู้ภัยโควิด ๑๙

Leave a Reply