ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน กล่าวต้อนรับ ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน กล่าวต้อนรับ ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยบูรพา

         ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน กล่าวต้อนรับคุณครูสนัย กอกหวาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคนใหม่ คุณครูนภัทร ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนลูกขาว-แดงของเราในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้
          #นอกจากจะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วเรายังมีการรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติตามจุดที่ได้กำหนดไว้ #ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ^^

Leave a Reply