การอบรมเชิงปฏิบัติการรระบบสมองกลฝังตัว และ Internet of Things เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การอบรมเชิงปฏิบัติการรระบบสมองกลฝังตัว และ Internet of Things เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการรระบบสมองกลฝังตัว และ Internet of Things เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ​​ก.ค.​ ๒๕๖๓ ณ​ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์​ โรงเรียนสุรศักดิ์​วิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมดังนี้
          ๑. เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบสมองกลฝังตัว ระบบหุ่นยนต์ การ Coding
          ๒. เพื่อให้ความรู้เรื่อง Internet of Things
          ๓. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมผ่านการปฏิบัติได้จริง
          ๔. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเตรียมการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
#ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและคณะครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมทุกท่านที่มอบโอกาสดี ๆให้ลูกขาว-แดง ของเราได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆเพื่อการพัฒนาตนเองและต่อยอดความรู้ให้สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

Leave a Reply