พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง นิสิตฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง #เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งในปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ #ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน” กิจกรรมภายในงานมีดังนี้คือ ตัวแทนจากสภานักเรียนเป็นตัวแทนลูกขาว-แดงทุกคนนำพวงมาลัยไหว้ “แม่ครู” และร้องเพลง “อิ่มอุ่น” มอบให้กับแม่ทุกคน
#และในวันเดียวกันได้มีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ เป็นนักเรียนผู้ซึ่งมีผลการเรียนดีเด่น โดยแบ่งออกเป็น อันดับ ๑-๓ ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ซึ่งมีจำนวน ๔๔ ทุน และอันดับ ๔-๑๐ ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น สนับสนุนทุนการศึกษาโดยสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลนี้

Leave a Reply