งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

          เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มสาระฯได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดและแข่งขันในรายการต่างๆ

          ซึ่งวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย และวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณพยากรณ์ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี และผลการคำนวณของพระองค์ทรงแม่นยำมาก อีกทั้งยังได้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” อีกด้วย

          คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ คือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

Leave a Reply