พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมจัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาติ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนไทยที่ต้องมีความกตัญญุตาต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ประดุทดั่งเรือจ้างที่ต้องพายเรือให้ผู้โดยสารถึงฝั่งอย่างปลอดภัย

Leave a Reply