ร่วมบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ร่วมบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเลือด โดยบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

Leave a Reply