อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

          นักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จำนวน ๕๐ คน และคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) และร่วมกันบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ณ สวนสาธาณะชุมชนบ้านนาพร้าว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

Leave a Reply