ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ทั้ง ๓ ท่าน

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ทั้ง ๓ ท่าน

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ทั้ง ๓ ท่าน ในโอกาสที่ท่านเดินทางเข้ามารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ซึ่งได้แก่ นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ นางสาวภัคภารัตน์ โตวา และ นายสิโรจน์ สร้อยคีรี
          ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรีสุขบท ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา และรองผู้อำวยการโรงเรียนศรีราชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล และคณะครูจากโรงเรียนชลบุรีสุขบท และจากโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ให้เกียรติมาร่วมงานกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

Leave a Reply