ผู้อำนวยการและคณะครูเดินทางไปส่งคุณครูยุทธศักดิ์ ล่ายทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม

ผู้อำนวยการและคณะครูเดินทางไปส่งคุณครูยุทธศักดิ์ ล่ายทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต นำคณะครูเดินทางไปส่งคุณครูยุทธศักดิ์ ล่ายทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม
          ทางโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการที่มากด้วยความสามารถด้วยนะคะ

Leave a Reply