ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย

ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย

          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทยซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ให้คงไว้คู่กับคนไทย เพื่อที่เยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ว่าไทยเรามีประเพณีที่ดีงามและสวยงาม         

Leave a Reply