วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ รองผู้อำนวยการภัคภารัตน์ โตวา และรองผู้อำนวยการสิโรจน์ สร้อยคีรี นำคณะครู นักเรียน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และนิสิตฝึกสอน ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง วางพานพุ่มและกล่าวเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ    

      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และในวันที่ ๕ ธีนวาคมของทุกปีทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

Leave a Reply