วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์

          รองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ รองผู้อำนวยการภัคภารัตน์ โตวา และรองผู้อำนวยการสิโรจน์ สร้อยคีรี นำคณะครูร่วมตักบาตรอาหารแห้ง และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ตำบลหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply