ประชุมผู้ครองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมผู้ครองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้ครองสำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน อีกทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กับทางโรงเรียน
           และในวันเดียวกันนี้ได้มีการแนะนำรองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน ซึ่งได้แก่ รองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ รองผู้อำนวยการภัคภารัตน์ โตวา และ รองผู้อำนวยการสิโรจน์ สร้อยคีรี ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ให้ผู้ปกครองได้รู้จักอย่างเป็นทางการ

Leave a Reply