โครงการจิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว.

โครงการจิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว.

           เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และรองผู้อำนวยการ นำคณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและนิสิตฝึกสอน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมของเรา โดยการทาสีโรงอาหารใหม่ เริ่มจากการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ขูดสีเดิมออก และทาสีใหม่เพื่อให้มีความสดใส สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “จิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว.” วันจันทร์เปิดเรียนมานักเรียนและแม่ค้าจะจำโรงอาหารได้มั้ยนะ ^^

Leave a Reply