ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง

Continue Reading ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 

Continue Reading ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา

          ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา

Continue Reading ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

          คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

Continue Reading คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากรครูที่ได้รับรางวัลจากวันครูประจำปี ๒๕๖๔

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับบุคลากรครูที่ได้รับรางวัลจากวันครูประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เพราะด้วยสถานการณ์โควิด ระบาดในรอบที่ ๒ ทางรัฐบาลจึงได้งดจัดงานวันครู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการติดเชื่้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้          ครูดีของแผ่นดิน คุณครูวีระชัย วัฒนจิตติ          ครูดีไม่มีอบายมุข…

Continue Reading บุคลากรครูที่ได้รับรางวัลจากวันครูประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

          #เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียนมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากเจ้าโควิดตัวร้าย             #ประสานงานครั้งนี้โดย #คุณธวัชชัย ปิยางกูร          #ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

Continue Reading เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

ประชุมผู้ครองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้ครองสำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน อีกทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กับทางโรงเรียน           และในวันเดียวกันนี้ได้มีการแนะนำรองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน ซึ่งได้แก่ รองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ รองผู้อำนวยการภัคภารัตน์ โตวา และ รองผู้อำนวยการสิโรจน์ สร้อยคีรี ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม…

Continue Reading ประชุมผู้ครองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการจิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว.

           เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และรองผู้อำนวยการ นำคณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและนิสิตฝึกสอน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมของเรา โดยการทาสีโรงอาหารใหม่ เริ่มจากการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ขูดสีเดิมออก และทาสีใหม่เพื่อให้มีความสดใส สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า "จิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว." วันจันทร์เปิดเรียนมานักเรียนและแม่ค้าจะจำโรงอาหารได้มั้ยนะ ^^

Continue Reading โครงการจิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว.

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์

          รองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ รองผู้อำนวยการภัคภารัตน์ โตวา และรองผู้อำนวยการสิโรจน์ สร้อยคีรี นำคณะครูร่วมตักบาตรอาหารแห้ง และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ตำบลหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Continue Reading วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์