ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ณ ห้องประชุมศรีสุรศักดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

ระหว่างวันที่ 8 - 11 ตุลาคาม 2561