ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบนักเรียนทั่วไป

  • Post author:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบนักเรียนทั่วไป
ม.๑ สอบวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ม.๔ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวผู้เข้าสอบ (เตรียมบัตรเข้าห้องสอบ)
๐๘.๓๐ น. ขึ้นห้องสอบ
๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบ
๑๒.๐๐ น. หมดเวลาสอบ
You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบนักเรียนทั่วไป