บริษัทเอสซีลอร์ ออพติคอล​ แลบอราทอรี (ประเทศไทย)​ จำกัด มาบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาให้ฟรี

บริษัทเอสซีลอร์ ออพติคอล​ แลบอราทอรี (ประเทศไทย)​ จำกัด มาบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาให้ฟรี

บริษัทเอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด มาบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมทุกคน และหากนักเรียนคนใดจะต้องใส่แว่น ทางบริษัทก็จะทำการตัดแว่นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน
เราลูกขาวแดงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้