| OBEC LINE

| ผู้อำนวยการ

| ดูผลการเรียนออนไลน์

ประกาศผลการเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
รหัสนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือ
เลขประชาชนของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ให้ไว้กับโรงเรียน เป็นเลข 13 หลักโดยไม่ต้องมีขีด
รหัสผ่านเป็นวันเกิดนักเรียน เช่น 01/12/2545
สอบถามเพิ่มเติมโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม หรือ โทร 038-338053
https://www.dograde.online/Surasak/Default.aspx

| เครื่องแบบนักเรียน

| ทำเนียบรุ่น 2564

| VTR

| แผนที่โรงเรียน

| ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ

| เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง