| ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เรื่อง เกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เรื่อง เกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2567

May 27, 2024

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ วันสถาปนา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ครบรอบ 45 ปี และ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สร้างโรงอาหาร (วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 )
ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ วันสถาปนา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ครบรอบ 45 ปี และ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สร้างโรงอาหาร (วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 )

May 27, 2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบสองสหวิทยาเขตชลบุรี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ( ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมอบตัวรร.สุรศักดิ์วิทยาคม มามอบตัววันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00น. )
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบสองสหวิทยาเขตชลบุรี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ( ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมอบตัวรร.สุรศักดิ์วิทยาคม มามอบตัววันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00น. )

April 4, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) ที่แจ้งความจำนงที่สหวิทยาเขตชลบุรี 3 ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) ที่แจ้งความจำนงที่สหวิทยาเขตชลบุรี 3 ประจำปีการศึกษา 2567

April 4, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

March 27, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ รอบนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ รอบนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

March 15, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าสวัสดิการปีการศึกษา 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าสวัสดิการปีการศึกษา 2567

February 29, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลเช่าพื้นที่ประกอบการ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลเช่าพื้นที่ประกอบการ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2567

February 29, 2024

ปฏิทินการรับย้ายนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการรับย้ายนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2567

February 28, 2024

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

February 28, 2024

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เรื่อง เกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2567
ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ วันสถาปนา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ครบรอบ 45 ปี และ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สร้างโรงอาหาร (วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 )
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบสองสหวิทยาเขตชลบุรี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ( ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมอบตัวรร.สุรศักดิ์วิทยาคม มามอบตัววันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) ที่แจ้งความจำนงที่สหวิทยาเขตชลบุรี 3 ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ รอบนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าสวัสดิการปีการศึกษา 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลเช่าพื้นที่ประกอบการ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการรับย้ายนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567
previous arrow
next arrow
Shadow

| ผู้บริหาร

| NO GIFT POLICY

| OBEC LINE

| ดูผลการเรียนออนไลน์

| STOP BULLYING

| เครื่องแบบนักเรียน

| ระเบียบทรงผมนักเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

| วารสาร 2565

| VTR

| กลุ่มบริหารงาน

| ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ