มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอศรีราชา

มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอศรีราชา

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต มอบเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอศรีราชา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอศรีราชา สนับสนุนของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดทุกคน รวมทั้งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย

Leave a Reply

Close Menu