ชมรมรักรักษ์ไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการ “ปลูกฝังความเป็นไทยสู่เยาวชน”

ชมรมรักรักษ์ไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการ “ปลูกฝังความเป็นไทยสู่เยาวชน”

ชมรมรักรักษ์ไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการ “ปลูกฝังความเป็นไทยสู่เยาวชน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กไทยรักภาษาไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน

Leave a Reply