| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565