ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2567

Continue Readingประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2567

ขอเรียนเชิญร่วมงาน เกษียณ เกษมสุข (ครูวีระชัย และ ครูสุภาพร)

เกษียณ เกษมสุขโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมขอเรียนเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566คุณครูวีระชัย วัฒนจิตติ และคุณครูสุภาพร วัฒนจิตติวันที่ 25  กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 นณ หอประชุมโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

Continue Readingขอเรียนเชิญร่วมงาน เกษียณ เกษมสุข (ครูวีระชัย และ ครูสุภาพร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบนักเรียนทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบนักเรียนทั่วไปม.๑ สอบวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ม.๔ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวผู้เข้าสอบ (เตรียมบัตรเข้าห้องสอบ)๐๘.๓๐ น. ขึ้นห้องสอบ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบ๑๒.๐๐ น. หมดเวลาสอบ

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบนักเรียนทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุรัสวดี สาระวิถี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners ระหว่างวันที่ 7 – 21 มีนาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุรัสวดี สาระวิถี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners ระหว่างวันที่ 7 – 21 มีนาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล งานวันครู 66

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้รางวัล “รองผู้บริหารดีเด่น” และ ผ่านเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ได้แก่          รองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ได้แก่          คุณครูวีระชัย วัฒนจิตติ          คุณครูสุภาพร วัฒนจิตติ         …

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล งานวันครู 66